Romantizmde Mutluluk Yok Değerli Romantikler, Tabii Gerçekten Romantikseniz

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Merhaba. Gerçekten romantik olup olmadığınızı yazının sonunda kararlaştırırsınız. Önce kavramları bir oturtalım.

Romantizm ve Romantik Kavramlarının Anlamları

Türkçede “coşkuculuk/coşumculuk” olarak karşılanan “romantizm” kelimesinin ilk anlamı, “eski şövalyelik romanlarını, saz şairleri çağını hatırlatan şey”dir. Rasyonalizmin söz konusu olduğu on sekizinci yüzyılda kelime “gerçek dışı, hayalî, duygusal” anlamında kullanılmıştır. Fransız Akademisi ise “romantik” kelimesini, “umumiyetle şiirlerdeki ve romanlardaki manzaraları hayal ettiren yerlere denir.” şeklinde tarif etmiştir.

Romantizm; Fransız İhtilali ortamında klâsisizmin kuralcılığı ve akılcılığına tepki olarak doğan; insanın duygu tecrübesini, sanatkârın bireyselliği ve melankolik duyarlılığını, doğaya yönelmeyi esas alan; her türlü hürriyeti, yerlilik ve milliliği savunan; lirik, duygusal olmasıyla dikkat çeken ve on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Batı’da hakim olan sanat/edebiyat akımıdır.

Bununla birlikte romantizmin başlangıcını, İngiltere’de on sekizinci yüzyılın başına; Almanya’da ise aynı yüzyılın ortalarına kadar götürmek mümkündür.

Romantizmin doğuşunda son derece önemli rol oynayan sosyal gelişme, burjuva sınıfının hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasi mücadelesinin sonuncu olan Fransız İhtilali’dir.

Romantizm, insanın aklı ve duygusu ile bir bütün kabul eder. Buna bağlı olarak sanatkarın hürriyeti ve bireyselliğini esas alır. Bireyin daha çok duygu dünyasını öne çıkaran romantiklerde kötümser ve hastalıklı bir duygusallık görülür. Dine yaklaşımları da duygusaldır. Romantikler doğaya, milli geçmişe, egzotik veya hayali beldelere yönelirler. Dil ve üslupları samimi olan romantikler, zaman zaman da okuyucuyu fazla önemsemeyen ve bir hayli keyfileşen bir tavır sergiler.

Romantiklerin eserlerinde, kaçış, ölüm, doğa, ve aşk temalarına rastlanır fakat mutluluk yoktur.

Romantikler ve Eserleri

Jean- Jacques Rousseau: Romantizmin kurucularından Fransız filozof. Eserleri: Emile, İtiraflar, yalnız gezenin hayalleri.

Friedrich Von Schiller: Romantik tiyatronun en önemli temsilcisi, Alman sanatkar. Eserleri: Haydutlar, Don Carlos, Hile ve Sevgi, Maria Stuart.

Walter Scott: İskoçyalı şair ve yazar. Eserleri: Kara Şövalye, Antikacı, Old Mortality, Waverley.

Alexandre Serguievitch Puskin:  Rus edebiyatının en büyük sanatkarlarından birisidir. Eserleri: Kafkas Esiri, Çingeneler(şiir), Bahçesaray Çeşmesi, Yüzbaşının Kızı, Maça Kızı.

Victor Hugo: Fransız şair, tiyatro ve roman yazarı. Eserleri: Sonbahar Yaprakları, Akşam Şarkıları, Sefiller, Işık ve Gölgeler, Notre- Dame de Paris.

Edgar Alan Poe: Amerikan şair ve yazar. Eserleri: Helen’e, Çanlar, Altın Böcek, Eureka, Şiir İlkesi

 

Paylaş.

About Author

Leave A Reply