Dünyadaki Yaşamı Bitme Noktasına Getiren Olaylar

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dünyamız, üzerinde hayat bulduğumuz bu koca dev, tam 4,5 milyar yaşında ve ömrünü bir süre daha devam ettirecek. Bugüne kadar dünya üzerinde 110 milyar insan ve milyonlarca canlı türü yaşayıp ölmüştür. Birçoğunun da nesli tükenmiştir. Dinozorların nasıl yok olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir astroid gezegenimizin üzerindeki yaşamın %99’unu yok etmişti ve dinozorların çağı kapanmıştı. Çoğu kişi bu meteor vakasının dünya tarihinin en yıkıcı olayı olduğunu düşünüyor olabilir ama ben size dünyamızın tarihinin çok daha kanlı ve ölümcül olaylarla dolu olduğunu söylesem. Gelin şimdi bu olaylara daha yakından bakalım:

1-) Permiyen Yok Oluşu

Büyük ölüm veya büyük yok oluş olarak da bilinir. Günümüzden yaklaşık olarak 250 milyon yıl önce gerçekleşen bu yok oluş, dünya tarihinin bilinen en büyük yok oluşudur. Bugün Sibirya olarak bildiğimiz bölgede gerçekleşen şiddetli volkanik patlamalar, yüz binlerce yıl devam etti ve feci bir sona sebep oldu. Denizlerdeki canlı türlerinin hemen hemen %95’ i bu olayda yok oldu. Patlamalar sonucu havaya salınan zehirli gazlar karadaki canlıların büyük bölümünü zehirleyerek ve boğarak ölmesine sebep oldu. Bu afetten sonra dünya yaklaşık 10 milyon yıl sonra kendini toparlayabilmişti.

2-) Ordovisyen Yok Oluşu

Bundan 445 milyon yıl önce meydana gelen üçüncü en büyük kitlesel yıkımdır. Tam olarak hangi olayın bu felakete sebep olduğu bilinmemekle beraber dünyadaki karbondioksit seviyesi bir anda azalmaya başladı ve bunun sonucunda sera etkisi azaldı, sera etkisi azalınca da dünya soğumaya başladı ve dünyamız yüz binlerce yıl süren buzul çağını yaşadı. Bu olay dünya üzerindeki yaşamın %85’ ini yok etti.


3-) Devoniyen Yok Oluşu

İlk ormanların görüldüğü, eklem bacaklıların yaygınlaştığı, denizdeki omurgalıların karaya çıktığı bir dönemdir. Bence dünya tarihinin en ilginç canlıları bu dönemde yaşamış. Şöyle ki; kartal büyüklüğünde yusufçuklar, atmaca büyüklüğünde arıların olduğu bir dünya en az dinozorlar kadar ilginçtir. Bu türden canlıların hakimiyet kurduğu bu dönem 360 milyon yıl önce bir anda bozuldu ve yok olma noktasına geldi. Bu felaketin sebebi, bilim insanlarına göre iklim bozulması sonucunda küresel bir buz devrinin başlaması olarak ön görülüyor. Bu kitlesel facia daha çok deniz yaşamını etkilemiş ve su altı hayatı bitme noktasına getirmiştir.


4-) Triyas Yok Oluşu

Nedeni tam olarak bilinemeyen bu kitlesel yok oluşun sebebi volkanik etkenler olarak tahmin edilmektedir. Hayvan türlerinin %35’ i deniz yaşamının ise %60’ ı bu faciadan etkilenmiştir. Zaten fark ettiyseniz deniz yaşamı bu tür olaylardan daha fazla etkileniyor. 200 milyon yıl önce gerçekleşen bu yok oluşta bitkilerin zarar görmediği düşünülüyor.


5-) Kretase Yok Oluşu

Yaklaşık 65 milyon önce yaşamış olan birçok canlı türünü dünyadan tamamen silen çok büyük bir kitlesel felakettir. Bu felaketin sonucunda, yeryüzüne en uzun süre hükmeden canlılar olan dinozorlar ki insanlar 1,5-2 milyon yıl kadar yeryüzündeyken onlar yaklaşık 200 milyon yıl kadar dünyayı yönettiler ama bu yıkımdan sağ çıkamadılar. Bu yıkım sayesinde dinozorların yanında korkakça yaşayan küçük memeliler yaşama fırsatı buldu ve böylece memelilerin çağı başladı. Bu kitlesel facianın sebebi olarak ise bugünkü Meksika’ nın doğusuna ok gibi saplanan bir meteor olduğu düşünülüyor.


Gördüğünüz gibi dünyadaki yaşam birkaç kez yok olma tehlikesi atlattı peki 65 milyon önce yaşanan meteor felaketi son muydu? Tabi ki son değil bazı bilim insanlarına göre dünya belirli periyotlarla buzul çağını yaşıyor ki zaten yukarıda anlattığım olayların ikisi bu yüzdendi ve yahut başka bir meteorun dünyaya çarpmayacağını kimse garanti edemez.

Şuan ki en büyük tehlike ise küresel ısınma olarak düşünülebilir. Son 100 yılda atmosfere karbondioksit salınımımız  %40 arttı ve artmaya da devam ediyor. Elimizde güneş ve rüzgar gibi sonsuz temiz enerji kaynağı varken karbondioksit kaynağı fosil yakıtlar için savaş çıkartmaktaki bu ısrarımız insanoğlunun sonunu getirebilir. Güneş sisteminin sıcak topu Venüs’ün sonunu hazırlayan sebepte volkanik patlamalar sonucu oluşan küresel ısınmaydı belki onun seçme şansı yoktu, biz ise kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Bana göre gelecekte böyle bir felaket olsa bile insanoğlunun yaşama dair inatçılığı sayesinde birileri kurtulacak ve insanlık bir şekilde yaşamaya devam edecektir.

Paylaş.

Leave A Reply