Antik Yunan Karadeniz’de -Kalpe- | Antik Dönem

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kerpe, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı, batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanıdır. Karadeniz sahilinde doğal korunaklı bir liman olan Kerpe koyu 7.yy’da Miletli veya Megaralı kolonilerce Karadeniz deniz ticaret yollarının kullanılması ve korunması amacıyla bir üs-pazar yeri ve liman kenti olarak kuruldu. Stratejik konumu nedeniyle Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim devam etti. Aynı zamanda Ceneviz gemilerinin de uğrağı haline gelen Kerpe, Osmanlı döneminde ise İstanbul’un odun ve odun kömürü ihtiyacını karşılamıştır.

Kerpe’nin Antik döneme ait ismi Kalpe olarak bilinmektedir. Kalpe, Helen dilinde ise çanak, çömlek, testi, küp anlamına gelir. Kerpe’nin tarihi M.Ö. beşinci yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Kerpe, Bitinya’nın bir limanı olup, Kefken Adası’nın yaklaşık olarak 8 km. güney batısında yer almaktadır. Kalpe isminden ilk olarak, Xenophon’un Anabasis’inde geçer ve M.Ö.400’de Onbinlerin buraya gelmesinden bahsedilir.

İran seferinin dönüşü sırasında Onbinler, Sinop ‘tan gemilerle Ereğli’ye gelmişler ve burada üçe bölünmüşlerdir. 4.500 kişilik ilk bölüm, Ereğlililerden kiralanan gemilerle yola koyulmuş; baskın edip tüm çevreyi (Anadolu o zaman İran İmparatorluğu parçasıydı) talan etmek için Kalpe Limanı’na çıkmıştır.

Fakat işler hiç umulduğu gibi gitmez ve Bithynia’lılar düşmanlarını öldürür ve geri kalanları tepeye sıkıştırarak kuşatmaya alır. Ordunun diğer bölümünün geldiğini haber almasıyla Bithynia’lılar kuşatmayı kaldırarak geri çekilirler. Kalpe Limanı’nda birleşen üç grup ölülerini gömerler ve tümülüs yaparlar. Xenophon’ın kurban ciğeri falında başkomutanlığın ona hayırlı olmayacağını öğrendiği için başkomutanlığı Neon’a devreder. Yörede birkaç gün konakladıktan sonra yiyeceğin tükenmesi sebebiyle çapul akınlarına başlarlar. İranlı Satrap Phrnabazos’un atlıları, bir akıncı koluna saldırır ve 500′den fazla askeri öldürür. Aynı günün akşamında Bithynia’lılar da, Kalpe Limanı’nda, yarımadada konaklamış olan ordunun ileri karakollarına saldırırlar ve birçok askeri öldürürler. Sonraki gün, ordu çapul akınını toplu olarak yürütmek için kentin iç bölümlerine köylere uzanır. Orada da Pharnabazos’un gönderdiği Spithridates ve Rhathines komutasındaki satraplık ordusu görülür fakat savaşı Onbinler kazanır.

Eskiden pek bilinmeyen Kerpe, tanıyanların kıskançlıkla kendilerine sakladıkları bir yerdi. Yıllar boyunca elektriksiz, susuz hatta yolsuz olmasına rağmen tutkunları tarafından vazgeçilemeyen bir yerleşim yeriydi. Günümüzde de yol sorunu bulunmaktadır yine de Kerpe’ ye olan talep çok daha artmıştır.

Facebook'la Yorum Bırak
Paylaş.

About Author

Leave A Reply