Dört Elementin Gizemi

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Elementlerle çevrili bir dünyada yaşıyoruz. Thales’in o meşhur arke “Su”’dur sözünü hatırlarsınız… Doğanın dörde indirgenmesi zor olmakla birlikte kendimizi anlamamızı da kolaylaştırmıştır. Elementlerin periyodik tablosunda dörtten fazlasını görsek de bizim üzerinde duracağımız kısım astrolojik element ayrımları olacaktır.

ATEŞ:

Herakleitos’un aklınıza gelmesi gerekir tam da bu noktada. “Ateş, bütün varolanların ilk gerçek temelidir, bütün karşıtların birliğidir.” sözüyle, zodyağın 12’lik sistemini bildiğini gösterir bize. Çünkü zodyak Koç burcu ile başlar. Koç da ateş elementi özellikleri gösterir. Herakleitos aynı nehirde iki kez yıkanılmayacağını söylerken de ateşten ilham alarak durağanlığa eleştiride bulunmuştur.

Kavramlarla ateş elementini daha iyi anlamak istediğimizde:

 • Enerji
 • Dinamizm
 • Yönetme iç dürtüsü
 • Cesaret
 • Hareket (daha çok hızla ilgili eylemler)
 • Ego (benliğe övgüde bulunma anlamında)

Verilen sözcükleri zihnimize getirmeliyiz. Ateş aynı zamanda astral seyahatlerle de ilgilidir. Hareket halinde olduğunu savunan ruhun gezintisini sembolize eder.

TOPRAK:

Toprak köklenmeyi temsil eder. Ayakları toprağa basan insanoğlu için en çok önüne çıkan elementtir. Dünyayı oluşturan, çekirdeği, magmayı örten bir konumda olmasından ötürü korumacılık ve sabitlik niteliklerini özelliğinde barındırır. “Ayakları yere basan” deyimindeki gibi eminliği ve rasyonaliteyi de temsil eder.

Kavramlarla toprak elementini daha iyi anlamak istediğimizde:

 • Para (maddeyi ön planda görme)
 • Koruma iç dürtüsü
 • Değişimden kaçınma
 • Dikkat (odaklanmaya destek vermesi)
 • Gelenek

verilen sözcükleri zihnimize getirmeliyiz. İlk maddede yer verdiğim “para” kavramını insanın maddi unsurlara verdiği önemle açıklayabiliriz. Bu bir ev ya da araba olabilir.

HAVA:

Anaksimenes canlı olan her şeyin nefes aldığını, canlılığını yitiren şeylerinse bu nefeslerini ve sıcaklıklarını kaybettiklerini gözleyerek, varlığın özünün bu sıcak nefes olduğunu savunmuştur; buna “hava” (psüke) adını vermiştir. Toprağın tersine ateş gibi yükselme özelliği gösterir. Bu yükselme ona soyut başlıklı konular yüklemiştir.

Kavramlarla hava elementini daha iyi anlamak istediğimizde:

 • Akıl
 • Bilinç
 • İletişim
 • Özgürlük
 • Birliktelik
 • Uyum

verilen sözcükleri zihnimize getirmeliyiz. Hava iletişim ve aklı ilgilendiren konuları temsil eder. Felsefe de hava elementi ile ilişkilidir. Zihnin aktif olduğu her alanda hava elementi karşımıza çıkar.

SU:

Yaşadığı ve gezdiği yerlerde suyun hayat verdiğini görmüş ve varlığın özünün “su” olduğunu ileri sürmüştür. Thales’i bu yargıya götüren gözlemdir. Ona göre tüm şeylerin besini nemdir ve ısı, nemle yaratılıp nemle diri tutulur. Böylece su, her şeyin tek ilkesi olur. Su elementi spiritüel konuları temsil eder, toplumsal yaşantının dengesini kurar.

Kavramlarla su elementini daha iyi anlamak istediğimizde:

 • Hassaslık
 • Empati
 • Alınganlık
 • Ruhsal konular
 • Duygusallık
 • Hayal gücü

verilen sözcükleri zihnimize getirmeliyiz. Su elementi insanlığın yaşamını devam ettirmesi için fizyolojik bir gerekliliktir. Akışkan haldeki bu element uyumu, duygusal iniş çıkışları ve ruhun etkin olduğu alanları temsil etmektedir.

Bu dört element insanın yaşamı için gereklidir. Bir bütün halinde dengeyi oluştururlar. Astrolojik anlamlarını bu yazıda çok vurgulamamamın sebebi elementlerin daha iyi bilinmesi gerektiğini düşünmemden kaynaklanıyor. İlerleyen süreçte birebir astrolojik anlamlarına da değineceğim.Bu uyumu içimizde hissedebilmemiz dileğiyle… Yin ve Yang’ın birbirlerinden ayrılmadan bir bütünü temsil ettiğini hatırlayalım…

Paylaş.

About Author

Leave A Reply