Yükseköğrenim Yarım Elma Bursları | Burs Duyurusu

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

İhtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencileri için verilen Yarım Elma Bursu başvuruları başladı!

Yücel Kültür Vakfı ihtiyaç sahibi gençlerle, bağışçıları bir araya getiriyor. Bağışçılar ele ele verip birçok gencin okumasına destek oluyor!

2014 yılından itibaren Vakfımıza Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu başvurusu yapmış üniversite öğrencilerinin başvuruları “Yükseköğrenim Yarım Elma Bursu” kapsamında değerlendirilecektir. 

Yarım Elma Bursu Nedir ?

Yarım Elma Bursu, aylık 175 TL’lik burs miktarının her ay yarısının bir bağışçımız diğer yarısının ise Vakfımız ve/veya başka bir bağışçı tarafından karşılanarak ,bursiyere hizmet veya geri ödeme zorunluluğu olmadan,verilen  karşılıksız  bir burstur. Bursiyer on iki ay boyunca kesintisiz olarak bu bursu alır. Bir yılın sonunda bursiyere destek olan bağışçının desteğini devam ettirmesi halinde burs bir sonraki yılda da devam eder. Aksi halde kesilir.

Başvuru yapan gençlerde aranacak nitelikler:

  1. T.C. vatandaşı olması
  2. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması veya öğrencinin yetim olması.
  3. Öğrencinin başarılı olması.
  4. Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.
  5. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.
  6. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.
  7. Başka bir kuruluştan burs alıyorsa bunun yetersiz olması. (Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu başvuru formunun ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yarım Elma Bursu’ na başvurabilirler.)

Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2017 – 15 Ekim 2017

Başvurular vakfın web sitesi üzerinden online olarak yapılabilir.

Başvuru hakkında detaylı bilgi için;

info@yucelkulturvakfi.org

https://www.yucelkulturvakfi.org/-yuksekogrenim-yarim-elma-burslari

 

Paylaş.

Leave A Reply