Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı | Burs İlanı

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı, T.C. vatandaşı, maddi desteğe ihtiyaç duyan lisans öğrencilerine 2017-2018 öğrenim yılında burs verecektir.

Burs Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
 • Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık öğretim ve Uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır)
 • Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir.
 • Aksi duyurulmadıkça yüksek lisans öğrenim bursu verilmemektedir. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.

Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı bursları karşılıksız olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Burs başvurusunda bulunan adaylar aşağıdaki başvuru belgelerinin örneklerini mail (info@hocv.org.tr) olarak, belgelerin asıllarını ise kargo ile vakfın adresine (Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:8/2/1 Bakırköy – İstanbul) göndermeleri gerekmektedir.

Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden)
 • Sabıka kaydı belgesi
 • İkametgah Belgesi
 • Öğrenim Kurumundan Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi
 • Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)
 • Öğrenci adına açılmış banka hesap bilgilerini gösteren belge
 • Kısa öz geçmiş ve iletişim bilgileri (Kendi el yazısı ile ve imzalı olması gerekiyor)
 • Aile maddi durumunu gösteren onaylı belgeler
  • Çalışan ebeveynlerin işyerlerinden maaşlarını gösteren onaylı bordro
  • Emekli ebeveynlerin aylıklarını aldıkları kurumlardan maaşlarını gösteren onaylı belge
  • Ebeveynlerin Serbest Meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası

Burs Başvuruları her yıl 01 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılır.

Paylaş.

About Author

Leave A Reply