Dış İşleri Bakanlığı SAM 2019 Yaz Dönemi Staj Duyurusu

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlık çalışmaları, dış politika konuları ile diplomasi mesleğine ilgi duyan ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen sınırlı sayıda lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkânı tanımaktadır.

Staj kapsamında öğrenciler, tecrübeli diplomatların deneyimlerini dinleme fırsatına sahip olmakta ve Dışişleri Bakanlığının kariyer memuriyetine giriş aşamaları hakkında bilgi edinme imkânı bulmaktadırlar. Stajyerler, çeşitli konularda sunum ve münazara yaparak dış politikaya ilişkin bilgilerini artırma olanağı elde edebilmektedirler. Stajlarının sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir.

Başvuru Şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin “Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, İşletme, Tarih ve Sosyoloji” bölümlerinden birinde öğrenim görüyor olmak
 • Yüksek Lisans Öğrencisi olmak veya ilgili lisans programının 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak (Başvuru tarihleri itibariyle 2.sınıftan 3.sınıfa geçmiş olanlar ile 4.sınıfı henüz bitirmiş olanlar da başvurabilirler.)
 • En az bir yabancı dili ileri düzeyde bilmek
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak
Başvuru Belgeleri
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır. Başvuruda bulunacak yüksek lisans öğrencilerinin lisans transkriptlerini de eklemeleri gerekmektedir.)
 • Eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan bölümlerde okuyanlar hariç Yabancı Dil Sınavı (YDS), e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış bir uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS, vb.)
 • Niyet mektubu (en fazla 400 kelime, dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentileriniz)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 • Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması Formu (İndirmek için formun üzerine tıklayınız ve aşağıdaki hususlar çerçevesinde doldurunuz.)
Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
 • Güvenlik Soruşturması Formunun elektronik olarak doldurup, vesikalık fotoğraf yapıştırarak ve mavi tükenmez kalemle imzaladıktan sonra renkli tarayıcıda bilgisayar ortamına taratıp online modüle yüklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru modülünde eklenecek herhangi bir belge için yer kalmaması durumunda, “Dosyalar” bölümündeki diğer alanlara yükleme yapılabilir.
 • Yüksek lisans öğrencilerinin lisans transkriptlerini de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.
 • Eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan bölümlerde okuyanların ilave bir dil belgesi eklemeleri zorunlu değildir.
Başvuru Yöntemi ve Tarihleri 

Adayların başvurularını 14 Şubat – 07 Mart 2019 (Saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında https://sinav.mfa.gov.tr üzerinden online olarak yapmaları ve başvuru belgelerini iletmeleri gerekmektedir.

Adaylar, sistemde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit ettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bir husus tespit edilmesi halinde, staja başlatılmış olsalar dahi tüm haklarından feragat etmeleri gerektiğini kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler tamamlandığında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Paylaş.

About Author

Leave A Reply