Vehbi Koç Vakfı | Burs Duyurusu

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vehbi Koç Vakfı’nın bursları karşılıksızdır. Vakıf, maddi durumu yetersiz başka bir kamu veya özel kurumdan burs almayan öğrencilere 2017-2018 öğrenim yılında da burs verecek.
Tarihler (5-29 Eylül 2017)

BAŞVURMADAN ÖNCE YÖNETMELİĞİ DİKKATLİCE OKUMANIZI ÖNERİRİZ…

YÖNETMELİĞE AYKIRI HERHANGİ BİR DURUMDA TARAFINIZA BİLDİRİM YAPILMADAN DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULACAKSINIZ!

 AMAÇ

Bu yönetmelik, Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedine uygun olarak verilen eğitim burslarının uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

 BURS BAŞVURULARI

Her bursiyer adayı, Bursiyer Bilgi Formu (online başvuru sonrası oluşan form) ve ilgili belgeleri Eğitim Kurumu veya Vakıf yetkililerine teslim etmek zorundadır. Bilgi ve belgelerinde eksiklik tespit edilen ve süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirme kapsamı dışında tutulur.

Burs başvurusunda Vehbi Koç Vakfı’na teslim edilen dökümanlar Vehbi Koç Vakfı’na aittir, adaylara iade edilmez.

 VASIFLAR

Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:

T.C. vatandaşı olması,

Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,

Belirlenen Eğitim Kurumları’nda öğrenci olması,

Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması,

Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60 ya da 5 üzerinden 3 olması.

Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almaması,

 BURS SÜRESİ

Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programının süresini aşmayacak şekilde burs süreleri tespit edilir. Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine 1 (bir) yıl eklenir.

 ÖDEMELER

Vakıf Eğitim Bursları, bağış şartları farklı bir hüküm içermedikçe, her akademik yıl için 10 (on) aylık süreyi içerir. Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına transfer edilerek ödenir. Bursiyere okul ücreti desteği şeklinde burs veriliyor ise, doğrudan ilgili okul hesabına ödeme yapılması tercih edilir.

 

 BURSLARIN KESİLMESİ

Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf tekrarı yapması,

Madde 7’deki vasıfların devam etmediğinin tespit edilmesi,

Eksik veya yanlış beyanda bulunması,

Bağlı olduğu Eğitim Kurumu’nun yönetmeliklerine aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası alması,

Mezun olması veya burs süresini tamamlaması.

 BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER

 1. Bursiyer Bilgi Formu (fotoğraflı), (online başvuru sonrası oluşan form)
 2. Öğrenci belgesi (okul onaylı),
 3. Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları,
 4. Aile gelir beyanı,
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 6. Burs alan kardeş(ler)i var ise, burs veren ilgili kurumdan, burs aldığını gösterir belge,
 7. Sabıka kaydı,
 8. Bir önceki eğitim döneminde aldığı notları gösterir belgenin (karne, transkript) ve diplomanın fotokopisi.

“Gelir Beyanı” ile ilgili olarak;

 1. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) maaşını gösteren onaylı bir yazı veya bordro,
 2. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,
 3. Emekliler için, sosyal güvenlik kurumundan alınan maaşlarını gösterir belge,
 4. Muafiyete tabi çiftçiler için, muhtardan onaylı belge,
 5. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için, Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,
 6. Servet Beyanı (Bursiyer Bilgi Formu – “E” bendi).

Hangi öğrencilere burs sağlıyorsunuz?

Vehbi Koç Vakfı bursları, burs konusunda çalıştığımız üniversite veya meslek liselerindeki öğrencilere yöneliktir.  http://www.vkv.org.tr/kategori_detay.aspx?id=11

Kaynak

Yazarın diğer yazıları:

Erasmus Anıları (Prag) – 1. Bölüm

Erasmus Anıları (Parnu) – 2. Bölüm

 

 

 

 

Paylaş.

About Author

Leave A Reply