Türkiye’de Gençlik Araştırması’nın Sonuçlarında Neler Var?

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Dumludağ ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Gökdemir tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Gençlik Araştırması’nın sonuçları paylaşıldı.

İstanbul’da yaşayan genç nüfusun ve işverenlerin özellikle gençlik istihdamı üzerine düşünceleri konusunda bir durum tespiti yapmak ve gençlik ile istihdam alanında gerçekleştirecek çalışmalara temel oluşturması amacıyla Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Dumludağ ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Gökdemir tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Gençlik Araştırması’nın sonuçları paylaşıldı. 

Çalışma 2018 yılının ilk yarısında İstanbul’da gerçekleştirilerek, 18-29 yaş arası vatandaşların ikamet ettiği tüm haneler hedef nüfus olarak alındı. Araştırmanın örneklemi sözü edilen hedef nüfusu temsil edecek biçimde belirlendi ve 2 bin 15 kişilik bir grup oluşturdu. Yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen çalışmada, örneklemin belirlenmesinde ‘çok aşamalı rastgele örneklem’ yöntemi kullanıldı.

Gençler Saygın Meslekler İstiyor

Yapılan ankette çoğunluğu 672 kişi ile 18-21 yaş orası kişiler oluşturmaktaydı. Geri kalanlar 561 kişi ile 25 yaş üstü, 446 kişi ile 22-25 yaş arası, 336 kişi ile 15-17 yaş arası kişiler takip etti. 

Araştırmada sonuçlarına göre gençlerin saygın bir meslek isterken işverenler ise istihdam ederken iş disiplini ve sorumluluk istemesi oldu. İşverenlerin ‘Gençlerin ortalamanın üzerinde ücret beklentileri var’ görüşüne geçleri cevabı soruldu. Katılan gençlerin sayısı bin 498 iken, bu görüşe katılmayanların sayısı 374, fikrim yok diyenlerin sayısı ise 143 oldu.

İşverenlerin ‘Gençler istihdam edilmek istedikleri iş pozisyonlarını beğenmiyorlar’ görüşüne katılan gençlerin sayısı ise bin 315 iken, katılmayanların sayısı 402, fikrim yok diyenlerin sayısı ise 298 olarak saptandı.

 Araştırmaya katılan gençlere göre iyi bir işe sahip olmak için gereken niteliklerin başında yabancı dil geliyor. Yabancı dili, programlama bilgisi ve ofis programlarını kullanma becerisi izliyor. Araştırmada bin 982 kişi iyi bir iş için iyi bir ücreti önemli görürken, bin 936 kişi iş garantisini, bin 893 kişi işte fazla baskı olmamasını, bin 843 kişi iyi çalışma saatlerini ve bin 762 kişi saygı duyulan bir iş olmasını önemli görüyor. 

Gençlerde iyi bir iş için bol izin ve tatil imkanı 1328 kişi tarafından önemli bulunurken, 687 kişi tarafından önemsiz bulundu. İyi bir iş için ilginç bir işe sahip olmayı önemli bulanların sayısı 744 iken önemsiz bulanların sayısı ise bin 271 oldu. 

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak

Paylaş.

Leave A Reply