Rönesans Vakfı | Burs Duyurusu

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vakfın kuruluşundan bu yana yürütülen ve temel faaliyetleri içerisinde yer alan REV Burs Programı, bugüne kadar 6.000 öğrenciye karşılıksız burs imkanı sundu. Program, maddi eğitim desteği sağlamanın yanı sıra, tasarlanan online eğitim platformu ve gönüllülük çalışmalarıyla, gençlerin kişisel gelişimlerini de destekleyecek şekilde çok yönlü bir program olarak tasarlandı.

Her yıl burs programına katılan yüzlerce genç, hem kişisel gelişimleri için farklı alanlarda online eğitimler alıyor; hem de yaptıkları gönüllülük çalışmaları ile içinde yaşadıkları topluma sosyal fayda sağlıyor. REV Burs Programı’na katılan bursiyerlerimiz, REV Bursiyer Sözleşmesi’ni kabul ederek; REV Akademi’deki online eğitimleri takip etmek ve gönüllülük çalışmalarını tamamlamak üzere, sorumluluklarını yıl içerisinde yerine getiriyorlar.

Rönesans Eğitim Vakıf Burs Programı Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2.  Türkiye’de, devlete ait bir yüksek öğretim kurumunda, lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak,
  o Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak.
  o Ara sınıflarda olan adaylar için: Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.
 3.  Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
 4.  Maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 5.  Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,
 6.  Herhangi bir kurumdan maaş ya da ücret almıyor olmak, (Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları kapsamında alınan ödemeler hariç.)
 7.  Aynı aileden REV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması,
 8.  REV Bursiyer Sözleşmesi’nde geçen sorumlulukları kabul etmek,
 9.  Başvuruyu, belirtilen tarihleri arasında basvuru.revakademi.org adresinden online olarak eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek,
 10. REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgeleri’ni eksiksiz ve doğru bir şekilde, belirtilen tarihler içerisinde teslim etmiş olmak.

REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgeleri

 1. Öğrencilik durumunu gösterir belge:
  > Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için, öğrenim süresince aldıkları derslerin notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi. (Transkript)
  > Bir yüksek öğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belge.
  > Öğrenim kurumundan alınmış, onaylı öğrenci belgesi*
 2.  Nüfus müdürlüğünden alınmış ve tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği
 3.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4.  Güncel vesikalık fotoğraf
 5.  Ailenin mali durumunu gösteren, onaylı belgeler:
  > Maaş bordrosu
  > Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi*
  > Emekliler için aylık maaşı gösterir belge*
  > Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına SGK kaydı olmadığına dair resmi belge*
 6.  Birinci derece akraba (anne, baba, kardeş) şehit ya da gazi var ise, buna dair resmi belge.
 7.  Bedensel engeli olan öğrenciler için, sağlık raporu

Önemli notlar:
> (*) İşaretli belgeler, ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir. Diğer belgelerin ise, asılları (onaylı ve ıslak imzalı) kabul edilir.
> Bursiyerden, ikinci eğitim öğretim dönemi öncesinde, transkript ve öğrenci belgeleri tekrar istenir.
> Bursiyerlerin disiplin cezalarına ilişkin durumlar, her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak, Vakıf tarafından takip edilir.

Kaynak: basvuru.revakademi.org

Paylaş.

About Author

Leave A Reply