Bu Program Ayda 1500 TL Burs Veriyor

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sakarya Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları işbirliği ile düzenlenen program öğrencilere iş fırsatı sunmanın yanı sıra tezsiz program için para talep etmiyor, hatta her öğrenciye aylık 1500 lira burs veriyor. İlgilenenler için detaylar aşağıdadır.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek üzere Sakarya Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programını ilan etmekten mutluluk duymaktayız.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan eğitim sevdalısı vatandaşlarımızın başvurusuna açılmıştır.

Sakarya Üniversitesinin modern ve doğayla iç içe kampüsünde uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl boyu sürecek akademik eğitim yanında programı destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılma imkanı da bulacaktır. Program kapsamında yer alan staj programı da, öğrencilere, aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında yapacakları stajlarla pekiştirme fırsatı sunacaktır.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, tezsiz bir program olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, başvuruda herhangi bir bölüm şartı aranmamaktadır. Ayrıca, Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden tezli programa geçiş yapmak isteyenler, Sakarya Üniversitesi tarafından istenen gerekli şartları sağlamaları halinde tezlerini ülkelerinde tamamlayabileceklerdir. Programa kabul edilecek adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Sakarya Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek olan iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı bir yarıyıldan oluşan staj/proje dönemini kapsayacak şekilde üç yarı dönemden oluşmaktadır. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacaktır.

Programı başarıyla bitirerek mezun olan öğrencilerin, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları gibi etkinliklerde görev alabilecektir.

Programla ilgili sorularınızı turkceylp@ytb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Program İçeriği

Programın içerdiği konular

 • İkidilli Çocuklara Türkçe Öğretimi
 • Dil Öğrenme Teorileri ve İkidillilik
 • Çocuk ve Dil Gelişimi
 • Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
 • Dil Öğretiminde Kültür Aktarımı
 • Dil Politikaları ve Çokdillilik
 • İkidillilere Dil Öğretiminde Edebi Metinler
 • Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Araç Gereç Kullanımı
 • Kavram, Teori ve Bilinç Anlamında Diaspora
 • Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi
 • Etkili İletişim ve Beden Dili
 • Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
 • Değerlerimizle Değer Eğitimi
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Staj

Başvuru

Kimler, nasıl başvuru yapabilir?

Kimler Başvurabilir?

 • Türkiye vatandaşları için ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • 01.01.1977 ve sonrasında doğmuş olmak,
 • Türkiye veya yurtdışındaki bir üniversiteden lisans derecesine sahip olmak,

Nasıl Başvurabilirim?

 • Sitede yer alan Online Başvur butonuna tıklayınız.
 • Sisteme üye olunuz.
 • E-posta kutunuza gelen e-posta ile üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz.
 • Sol menüdeki gerekli bilgilileri doldurunuz.
 • Yurtdışı Türkçe Öğretici Yetiştirme Programına tıklayınız ve gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

Başvuru Ekranında talep Edilen Bilgi ve Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Türk vatandaşları için nüfus cüzdanı/pasaport ve oturum belgesi
 • Türk vatandaşı olmayanlar için ilgili ülke pasaportu/kimlik belgesi ve Mavi Kart
 • Çifte vatandaşlar için nüfus cüzdanı ve ilgili ülke pasaportu
 • Lise Diploması
 • Lisans Diploması
 • Lisans not belgesi (transkript)
 • Yüksek lisans diploması (varsa)
 • Niyet mektubu

İmkânlar

Sağlanan İmkânlar

 • Aylık 1500 TL Burs
 • Ücretsiz Konaklama
 • Eğitim Harcı Desteği
 • Tezli Yüksek Lisans Programına Devam Etme İmkanı
 • Yılboyu Sosyal, Kültürel ve Akademi Programlarına Katılım
 • Staj Olanakları

Program Takvimi

Başvuru ve program tarihleri

Başvuru Tarihleri

Başvurular 24 Temmuz – 3 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Değerlendirme

Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.

Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde, akademik anlamda yetkin ve programın amacına uygun nitelikteki adaylarla mülakat gerçekleştirilir.

Mülakatlar neticesinde uygun görülen adaylar burslandırılır.

Sonuçların İlanı

Sonuçlar 11 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Derslerin Başlaması

Dersler 2 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır.

Yükümlülükler

Adayların sorumlulukları

Yükümlülükler

 • Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
 • Başvurusu uygun görülen aday, burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk taahhütnamesi imzalar.
 • Programı bitiren öğrenciler, hazırladıkları tez, proje veya raporlarını Başkanlığa sunarlar.
Paylaş.

About Author

Leave A Reply