Çok Sevimli Bir Dernek | Can Dostum Derneği

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Doğanın, doğal kaynakların ve hayvanların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmak için, doğa – insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve onun bir parçası olan hayvanları koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, yardıma muhtaç olan hayvanların bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar kurulması ve işletilmesi, evcil hayvan sahibi olan kişilerin hayvanlarının geçici ya da sürekli olarak, kendi evlerinde bu hayvanların bakımını üstlenebilecek nitelikteki kişilere (işsiz, engelli, emekli, öğrenci ya da ek gelire ihtiyaçları olan vb.) yarı ya da tam zamanlı olarak iş imkânı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Hizmetler

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

Doğal yaşam alanlarının, ekolojik dengenin korunması ve ekolojik dengeyi bozan unsurların önlenebilmesi için özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarla (Üniversiteler, belediyeler vb.) ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve çeşitli çalışmalar yapmak,

Derneğin amacı doğrultusunda hayvan barınakları ile rehabilitasyon merkezleri kurarak kimsesiz hayvanların ve doğal hayattan gelen yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını sağlamak. Hayvan hastaneleri açmak, hayvan ambulansları ile yardıma muhtaç hayvanlara ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak. Ayrıca hayvanların sağlıklarına kavuşabilmesi için gerekli görüldüğünde alternatif tıptan yararlanmak,

Doğal hayatı desteklemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için doğal yaşam ortamlarının oluşacağı parklar ve ormanlar kurmak. Fidanlıklar kurarak ekosistemin  korunması ve geliştirilmesi için katkıda bulunmak,

Çocuk ve gençlik gruplarına yönelik eğitim ve aktif koruma çalışmaları yapmak. Bu çocuk ve gençlerden doğayı ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalar yapacak kişilerden ihtiyaç içinde olanlara, çalışmalarını sürdürebilme ve teşvik edilebilmeleri bağlamında eğitimlerine de katkıda bulunmak üzere burs vermek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

Doğa sorunlarına ilişkin her türlü çevre konularında danışmanlık yapmak, yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurmak; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurmak,

Hayvanların yasalarla korunmalarını temin edici çalışmalar yapmak,

Başta İstanbul olmak üzere yurt çapındaki muhtelif yerlerde sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlara barınaklarda, evinde veya sokaklarda gönüllü olarak bakabilecek kendileri de yardıma muhtaç kişilere havyan bakımını ve sevgisini teşvik etmek amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve bu kişilerin çocuklarının da eğitimlerini sürdürebilmeleri için bu çocuklara burs vermek,

Hastalıkları nedeniyle özel beslenme programına sahip olması gereken hayvanlar için bu özel yemekleri üretmek ve yine hastalıkları ya da özel durumları nedeniyle kullanmaları gereken özel ürünleri tasarlamak ve bu ürünleri sağlamak,

Evlerinde evcil hayvan bakımını üstlenebilecek nitelikte olan işsiz, engelli, emekli, öğrenci ya da ek gelire ihtiyaçları olan hayvan sever kişilere yarı ya da tam zamanlı olarak iş imkânı sağlamak,

Sanatsal, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenleyerek hayvanların doğal yaşama katılımını sağlamak gerekliliğinin bilincini toplumda oluşturmak,

Daha fazlası için:

http://www.facebook.com/candostumdernegi.org/

http://www.instagram.com/candostumdernegi/

http://www.candostumdernegi.org/

Facebook'la Yorum Bırak
Paylaş.

About Author

Leave A Reply