7. Hukuk Okulu | Eğitimler

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hukuk Okulu Nedir?

Hukukçular Derneğinin vizyon projelerinden biri haline gelen Hukuk Okulu; çağın gerektirdiği yenilikçi düzen çerçevesinde meydana gelen değişimlerden oldukça etkilenen hukuk alanını birbirinden kıymetli konuklarla ve Türkiye’nin dört bir yanından katılacak hukuk öğrencileri ile çalışmayı ve tartışmayı hedefliyor. Adaletin tesisinde ve hukuk sisteminin sorunsuz bir şekilde işlemesinde adeta kilittaşı rolündeki hukuk öğrencileri bu programla olan hukuku(de lege lata) olması gereken hukuka(de lege feranda) yaklaştırmak için biraraya geliyor. Hukuk Okulu fakülte sıralarından itibaren kazanılması gereken hukuk nosyonunun alınabilmesi için güncel hukuki meseleleri çeşitli açılardan ele alarak farklılık oluşturmayı amaçlıyor.

İlk oturumda Ceza Muhakemesi Hukuku’nun en önemli kısımlarından biri olan Sorgulama Teknikleri; kıymetli akademisyenler tarafından teorik açıdan ele alınırken, pratikteki uygulamaları ve mevcut durumu ilk ağızdan bir savcıdan dinleme olanağı bulacak. Ticaret Hukuku oturumunda; Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Sigorta Tahkim ve Havacılık Hukuku gibi son dönemde oldukça gelişme gösteren hukuk dallarına ait güncel içtihatlar, kanun değişiklikleri ve uygulamalarına ait birbirinden değerli konuşmacıları dinleme olanağı bulacak. Türkiye’de ve dünyada oldukça önemli bir yere sahip olan ve teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak her gün değişen ve gelişen Bilişim sektörünü hukuki bir yaklaşımla ele alma olanağı bulacaksınız.

08 MART CEZA HUKUKU

DİJİTAL DELİLLERİN İSPATA ETKİSİ
Prof. Dr. Veli Özer Özbek
Av. Fehmi Ünsal Özmestik
Başsavcı Vekili Uğur Seçkin

MALPRAKTİS DAVALAR
Prof. Dr. Hakan Hakeri
Av. E. Ahşen Oktay (Dinç)
Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez Uğurlubay

09 MART TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
Av. Günay Gökçen
Av. Nilay Ardalı Duymaz

KONSORSİYUM
Av. Can Şimşek

REKABET HUKUKU
Av. Mehmet Akif Ersin
Doç Dr. Kerem Cem Sanlı
Av. Doç. Dr. Hamdi Pınar

E-TİCARETİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Av. Gökhan Uğur Bağcı
Nafiye Yücedağ

10 MART BİLİŞİM VE SPOR HUKUKU

SOSYAL AĞLARDA SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ
Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin
Av. Serhat Koç
Av. Alanur Ayhan

YAPAY ZEKA HUKUKU
Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Başak Buluz

FİNANSAL FAİR PLAY KURALLARI VE TÜRKİYE
Av. M. Emin Özkurt

KULÜP BAŞKANLARININ MALİ SORUMLULUĞU
Av. Ahmet Akpınar
Av. Ural Aküzüm

Paylaş.

About Author

Leave A Reply