Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Projesi | Kentsel Gelişim Derneği

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ab Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus + “KA347- Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog” Programı kapsamında desteklenen Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) tarafından yürütülen Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Projesi gençlerin karar alma mekanizmaları ile diyalog kurmalarına yardımcı olmak, yerel yönetimlerde gençlere yönelik planlar hazırlanırken faaliyetlerde gençlerin fikirlerinin yer almasını sağlamak ve gençlerin politika yapıcılar ile diyalog halinde olmalarını sağlamak amacıyla  “Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi” projesini hayata geçirmiştir.

Bu proje kapsamında gençlerin bir araya gelerek ihtiyaçlarının ve yerel yönetimlerden beklentilerinin ne olduğuna karar vermeleri, farklı ihtiyaçlara ortak çözümler araması, bulundukları illerde gençlik politikaları oluşturarak karar vericilerle diyaloğa geçmelerine zemin hazırlanması ve bunları yaparken de yerel yönetimlere seslerini duyurmalarını sağlamak hedeflenmiştir.

Kentsel Gelişim Derneği (KEGED)’in gerçekleştirdiği “Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi” projesinin amacı ise Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde 210 gençle bire birde stratejik plan süreci, yerel yönetimlerde gençlerin beklentisi ve yerel yönetimlere gençlerin katılım araçları ile ilgili 3 günlük bir eğitim verilerek ve bu eğitimin ardından gençler tarafından katılım için bir yol haritası çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu proje ile gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak, karar alma mekanizmaları ile diyalog kurmalarına yardımcı olmak, yerel yönetimlerde stratejik planlar hazırlanırken gençlere yönelik yapılması planlanan faaliyetlerde gençlerin fikirlerinin daha etkin yer almaları, yerel yönetimlerde gençlerin beklentisi ve gençlerin politika yapıcılar ile diyalog halinde olmaları hedeflenmektedir.

Ayrıca Kentsel Gelişim Derneği (KEGED)’in gerçekleştirdiği Bölge Eğitim toplantılarına katılan 210 genç Malatya’ya davet edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 21-22 23 Eylül 2018’de “Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi” gerçekleştirilecektir. Bu zirve sayesinden Yerel Yönetim Temsilcileri, gençlerle bir araya gelerek yerel yönetimlerin gençlik çalışmalarına ilişkin yeni politikaların belirlenmesi beklenmektedir.

Paylaş.

About Author

Leave A Reply