Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Türkiye’de kadına karşı ayırımcılığın ve şiddetin önlenmesine yönelik önce “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013” hazırlanmış. Daha sonra “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015” ve akabinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020“ hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu eylem; eğitim, sağlık, güvenlik, adalet hizmetlerini sunan kamu ve özel kurum çalışanları ile tüm merkezi ve yerel yönetim birimlerinin yöneticileri ve personelinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak için eğitimlerin verilmesini stratejik hedefler arasında belirtmiştir.
Ayrıca 8 Mart 2016 tarihli “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” de üniversitelerde yöneticiler ve personelde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak için eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmekte. Ders müfredatlarına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi”nin seçimlik veya zorunlu olarak konulmasını belirtmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi bahsedilen gelişmeler doğrultusunda önemi artan konu haline gelmiş. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda donanımlı, yetkin eleman ihtiyacını artırmıştır.
Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ESKAR) MÜSEM bünyesinde düzenlemiş olduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı kariyer gelişiminde bu konuyu ön plana alan bireysel katılımcılara açıktır. Ayrıca program gerçekleştirdiği faaliyet gereği toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyeti oluşmuş ve/veya gelişmiş personel ile hizmet vermek isteyen kuruluşların personeline sunacağı hizmet içi eğitim programı özelliği de taşımaktadır. Sertifika programı, bu konuda gelecekte ders vermeyi planlayan eğiticilerin eğitimine de katkı sağlayacak niteliktedir.

Program, Eylül 2017′de başlayacaktır. Program Süresi 60 saattir. 

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz

Paylaş.

About Author

Leave A Reply