SUMIGRE Projesi | Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Savaş nedeniyle yıpranmış Ortadoğu ülkelerinde ve dünyanın diğer bölgelerinde meydana gelen günümüz siyasal anlaşmazlıkları tahmin edilemez bir göç akınıyla sonuçlanmaktadır.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Küresel Eğilimler Raporu (2016), 2016 yılı sonuna kadar dünya genelinde 65,6 milyon bireyin işkence, çatışma, şiddet veya insan hakları ihlali sonucu zorla ülkelerinden çıkarıldıklarını belirtiyor.

Yerlerinden edilmiş insanların bazıları anavatanlarına yakın yerlerde kalıyorken, diğerleri korunma ve güvenlik arayışında daha uzak bölgelere göç ediyorlar.Yerlerinden edilen çok sayıda ki göçmen, beslenme, barınma, eğitim, sağlık hizmetleri, özel desteğe muhtaç insanlara sağlanan özel servisler gibi temel insani ihtiyaçlara muhtaçtırlar.Bu kadar kısa sürede çok sayıda insanın göç etmesi, sınırlı kaynaklara sahip ve gittikçe büyüyen krizle başa çıkmakta güçlük çeken yetersiz sayıda personele sahip ev sahibi ve transit geçtikleri ülkelerdeki acil durumu yetersiz kılmaktadır.

SUMIGRE projesi göçmenlerle çalışan eğitimcilerin mesleki  ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir. Bu savunmasız ve genellikle dışlanmış grubun birçok, sosyo-ekonomik, eğitsel ve psikolojik -bunlardan biri de ev sahibi ülkede genellikle elverişsiz koşullarda birçok şeyi öğrenme aciliyeti gibi- ihtiyaçları ile

ilgilenecek, göçmenlerin eğitimlerinden sorumlu eğitimciler; ilgili yeterlilikler ve hassas becerilerde dâhil olmak üzere yeterlilik eğitimleri ile desteklenmelidirler.

SUMIGRE projesi, göçmenlerle ilgilenen eğitimcilere, onların sosyo-eğitimsel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak ve göçmenlerin özel ihtiyaçları ile daha iyi ilgilenebilmeleri için özel eğitim sunacaktır.

SUMIGRE projesi ayrıca, kamu ve özel sektör arasındaki dayanışmayı arttırmayı, daha fazla sivil toplum kuruluşunu mülteci ve göçmen krizini ele almaları ve göçmenlerin durumu hakkında toplum farkındalığını artırmaları için güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu proje Avrupa Birliğinin Erasmus+ programı ile ortak finanse edilmektedir. Bu, bir Ana Eylem 2(KA2) Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklık projesidir. Eylül 2017 de başlamış olup, Ağustos 2019 da sonlanacaktır.

FİKRİ ÇIKTILAR

  • Ortak ülkelerdeki göçmenler hakkında, var olan mevzuat ve işleyişi anlatan, göçmenlerle çalışan eğitimciler için eğitim olanaklarının bulunduğu bilgileri içeren Göçmen Raporu
  • İnternet üzerindeki eğitim platformunda katılımcı ülkelerin dillerindeki Eğitim Programı
  • İnternet sitesi, çevrimiçi eğitim programı ve basılabilir destekleyici materyaller

Fikri çıktılar ücretsiz erişime açık eğitim programlarıdır, projenin internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

PROJENİN ORTAKLARI

Ortaklar:Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği-KOGED(Koordinatör,Türkiye),Kartepe Halk Eğitim Merkezi(Türkiye),Bulgar Gelişim Acentası(BDA,Bulgaristan),İş Geliştirme Friesland (BDF,Hollanda),Schola Empirica(Çek Cumhuriyeti),Uluslar arası Göç Organizasyonu IOM(Macaristan),Göçmenler Finansal Kaynak merkezi(MRC,İngiltere)

PROJE HAKKINDA HABERLER

Proje 18-19 Ocak 2018 de İzmit, Türkiye de başladı. Bu ilk toplantı KOGED tarafından sunulan projenin tanıtımı üzerine odaklıydı. Projenin yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi gibi proje bileşenlerinin detayları konuşulanlar arasındaydı. Ayrıca, Nisan 2018 de olacak olan ikinci ortak toplantıda neler yapacağımız hakkında karar verdik.

Toplantı yeri olan İzmit, şu anda 20.000’den fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor bu yüzden de medya ilgisi oldukça fazlaydı. Toplantının ve projenin haberleri bazı yerel ve bölgesel gazetelerde ve internette yayınlandı.

Toplantı boyunca sadece iyi ve etkili bir dayanışma sağlamakla kalmayıp, ortakların sunumları sayesinde göçmenlerin durumu hakkında ortak ülkelerle derinlemesine düşünebildik.

İzmit belediyesi ve Suriyeli mülteci kadınlar tarafından işletilen Al-Shami Kitchen (Suriye) mutfağını ziyaret ettik. Proje temel olarak eğitimcileri ilgilendiriyor olmasına rağmen, katılımcı toplumlardaki mültecilerin projemiz bittiğinde ve amacına ulaştığında bu projeden yararlananlar arasında olmalarını umuyoruz.

ŞU ANDA NELER OLUYOR?

Göç hakkındaki çalışmalarımıza, katılımcı ülkelerdeki göçmenlerden sorumlu eğitimciler için çalışma olanakları arayışına ve sivil toplum kuruluşlarının bütünleşmedeki rolüne, kamusal ve özel sektörün, göçmenleri bu alanlara dahil etme adına yaptığı dayanışmanın başarılı örneklerini incelemeye başlamış bulunmaktayız. Kesinleşmiş rapor- ilgili bölümlerin katılımcı ülkelerin dillerine çevrilmiş haliyle birlikte- Haziran 2018 de sunulacak ve projenin internet sitesinde erişime açık olacaktır.

SUMIGRE’yi takip edin 🙂

www.sumigre.eu          ht:tps://www.facebook.com/Sumigre

Paylaş.

About Author

Leave A Reply