Gaziler Günümüz Kutlu Olsun!

Whatsapp Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“13 Eylül 1921′ de  kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14-15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile  Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla  Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle  muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine  müşirlik rütbesi ile gazilik unvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya  bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” unvanı verilmiştir.*

19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.”

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. İstiklal olmadan yaşamın aslında yaşam olmadığını bilir. Milleti esaret altına almaya çalışanlara her seferinde dur demeyi bilen bir millettir Türk milleti. Türk milletinin her ferdi bunu bilir ve buna göre hareket eder. Bu sebeple tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir.

Türk milleti Birinci Cihan Harbi’nden sonra topraklarımızı işgal eden işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal’in önderliğinde “şerefli” bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. İşte bu kurtuluş mücadelelerinden olan, 23 Ağustos 1921’de başlayan ve 22 gün-22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi’nde yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından “Gazi” unvanı ile “Mareşal” rütbesi verilmiştir.

Dün olduğu gibi bugünde düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamayı, bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler.

Ancak zaman dün değildir. Zaman bugündür ve yarındır! Dün olduğu gibi başımız sıkışınca silahımıza sarılacak bir çağda yaşamıyoruz. Bunlar eskide kaldı. Yeni çağın mücadele yöntemleri kalem tutan eller, akılcı düşünen zihinler, üretilen olağanüstü teknolojiler olacaktır.

Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş ve gazi olmuş tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor, onlara saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.

KAYNAK

Paylaş.

About Author

Kocaeli Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü... Amerika yerlilerinin tarihlerinde, her gün, günbatımında korkuya kapıldıkları anlatılır, ya ertesi gün güneş yeniden doğmazsa diye. Eskideki doğa insanları doğadan korkuyordu, doğadan uzaklaşarak yalnızlaşan bizler ise birbirimizden korkuyoruz.

Leave A Reply